Rekompensata – ceny energii 2019


W związku z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210) informujemy, że istnieje szansa na uzyskanie przez Państwa Firmę jednej z przewidzianych przez w/w Ustawę formy rekompensaty wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r.

Proces ubiegania się o rekompensaty jest skomplikowany i czasochłonny, a terminy przewidziane przez ustawodawcę są bardzo krótkie. Zachęcamy do powierzenia tej sprawy naszym wyspecjalizowanym doradcom, którzy załatwią wszelkie formalności w Państwa imieniu.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu:

tel: 573 057 723‬, e-mail: biuro@iq-energetyka.pl