Program “Mój prąd” – nie zwlekaj, skorzystaj z dotacji!


Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany  wsparcia mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie odbywa w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Nasi doradcy służą Państwu pomocą w skorzystaniu z programu “Mój prąd”.

Więcej o programie na stronie https://mojprad.gov.pl 


  • Dowiedz się więcej o fotowoltaice TUTAJ >>