Modernizacja układów pomiarowych


liczniki-pradu-rb-131754Obowiązująca w Polsce zasada TPA (Third-party Access) daje Odbiorcy możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest dostosowanie układów pomiarowych do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD) ogłaszanych przez Spółki Dystrybucyjne.

W przypadku taryf A i B układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i do niego należy ewentualne dostosowanie układu do aktualnych wymagań. Przed planowaną modernizacją należy wystąpić do Operatora Sieci o wydanie aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego. W oparciu o te warunki należy opracować i uzgodnić z Operatorem projekt techniczny a następnie przeprowadzić modernizację zakończoną odbiorem technicznym przedstawiciela Operatora wraz z potwierdzeniem, że układ jest przystosowany do TPA.

Nasza firma wykonuje kompleksowe modernizacje rozliczeniowych układów pomiarowych zapewniając ich dostosowanie do TPA począwszy od projektu i uzgodnień z Zakładem Energetycznym poprzez wymianę przekładników, tablic pomiarowych, liczników energii i urządzeń transmisyjnych, a na stosownych protokołach odbiorczych skończywszy.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że dostosowanie układu pomiarowego jest również pomocne przy negocjacjach cenowych z dotychczasowym Sprzedawcą energii, który stara się zatrzymać klienta.