Kompensacja mocy biernej


0bba6a9b38794b5ab663432f28706f67Nawet 1/5 dużych przedsiębiorstw ponosi opłaty karne dla dystrybutorów energii z tytułu przekroczenia współczynnika mocy tg (fi). Dzięki naszemu doradztwu możesz zmniejszyć ilość wytwarzanej mocy biernej i uniknąć płacenia kar!

Moc bierna jest to część energii nie zamieniana na pracę, pulsująca między źródłem energii, a odbiornikiem, która zwiększa straty energii elektrycznej urządzeń wytwarzających i przesyłających energię elektryczną prądu przemiennego (generatorów, linii przesyłowych i transformatorów) oraz ogranicza możliwości przesyłu mocy czynnej.

Dokonujemy pomiarów mocy biernej, a poprzez odpowiedni dobór i racjonalną eksploatację urządzeń odbiorczych oraz zastosowanie urządzeń kompensacyjnych, tzw. baterii kondensatorów, umożliwimy Ci uzyskanie oszczędności, które będziesz mógł przeznaczyć na dodatkowe inwestycje w przedsiębiorstwie.