Stacje transformatorowe


Stacja transformatorowa (zwana popularnie “stacją trafo”) to rodzaj stacji, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Wyposażona jest ona w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie. W skład stacji transformatorowych wchodzą: transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia. Stacje transformatorowe, z uwagi na miejsce i sposób umieszczenia, można podzielić na słupowe (napowietrzne), wnętrzowe, kontenerowe i mobilne.

trafo

  • IQ Energetyka oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie przy budowie własnej trafostacji wraz ze wszelką niezbędną dokumentacją i formalnościami, wymaganymi przy tego typu inwestycjach.